6
Gerry Kelder, Sabine Poortman


Spelling
Vanmorgen hebben we spelling niet op de Snappet gemaakt maar in spelvorm; met bewegen. Door de klas hingen posters met woorden van verschillende categorieën; juf gooide propjes en de leerlingen gingen ze verzamelen, openvouwen, lezen en bij de goede poster hangen. In welke categorie hoort het woord? Daarna een rondje checken of alles goed hangt!!!!