Onze school

 

De Elzenhof

Basisschool de Elzenhof staat in de groene woonwijk Baalder te Hardenberg en telt elf klaslokalen en een aantal andere ruimtes waar kinderen kunnen werken, spelen en leren. Het schoolplein bevindt zich rondom de school en is verdeeld in een aantal gedeeltes waar kinderen per klas/leerjaar kunnen spelen. Inmiddels heeft de Elzenhof meer dan 240 leerlingen op school. Zij krijgen onderwijs van het onderwijsteam, welke bestaat uit de directeur, leerkrachten, IB'ers en ander onderwijsondersteunend personeel zoals een onderwijsassistent en de conciërge. Naast het vaste team zijn ieder jaar een aantal stagiaires aanwezig op school.

De naam Elzenhof is afgeleid van de elzen. 
Rondom de school zijn een aantal elzen (loofbomen) te vinden. De bomen zijn familie van de berken en zijn te herkennen aan de 'katjes' die aan de takken groeien, en aan de kleine groene blaadjes die in de herfst groen van de boom vallen. Dit alle is o.a. terug te vinden in het logo van onze school. 

Ons onderwijs: 

Leren gaat over leven met elkaar
Christelijke normen en waarden zijn belangrijk op De Elzenhof. Relaties staan bij ons voorop. Leerling, leerkracht en ouder/verzorger voelen zich samen betrokken en daardoor verantwoordelijk voor de school. Vanuit deze identiteit willen wij de kinderen een basis meegeven voor hun leven.

Leren gaat over groeien in je persoonlijke ontwikkeling
Wij willen kinderen voorbereiden op een toekomst in deze samenleving. Dit vraagt naast kennis en belangstelling, enthousiasme en nieuwsgierigheid. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen interesses, talenten, tempo en leerstijl. Daarom stimuleren wij de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Wij willen de kwaliteiten van de kinderen benutten door hen te leren waar hun kansen liggen en ruimte te bieden om hun talenten te ontwikkelen.

Leren doe je met plezier
Wij geloven in onderwijs waar kinderen met plezier en vanuit intrinsieke motivatie leren en tot groei komen. Dit betekent dat kinderen hun eigen keuzes durven en kunnen maken en daar trots op zijn! Kinderen kunnen leren als wij een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving bieden, waarin je fouten mag maken en ook weer kunt herstellen.

Samen maken wij De Elzenhof