MR/GMR/OKG
Op deze pagina vindt u informatie over onze MR (Medezeggenschapsraad), de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en de OKG (de Ouder KlankbordGroep).

MR (Medezeggenschapsraad)
De Elzenhof heeft een MedezeggenschapsRaad, afgekort de 'MR', welke bestaat uit leden (ouders en leerkrachten) van de school.


Deze leden zitten schooljaar 2019/2020 in de MR:
-Henrieke Stroeve (lkr. groep 1/2c)
-Wilma Dijkhuis (IB'er)
-Sabine Poortman (lkr. groep 5)
-Judith Buining-Bezuijen (ouder)
-Daniëlle te Kamp (ouder)
-Marloes Herrijgers-Oldehinkel (ouder en voorzitter MR)


Wat doet de MR precies? De MR komt ongeveer één keer per zes weken samen om te vergaderen. Bij drie van die vergaderingen zijn leden van de OKG (de OuderKlankbordGroep) ook aanwezig. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken met betrekking tot de identiteit van de school, de kwaliteit van het onderwijs, huisvesting en onderhoud van de school, de formatie en overige personele zaken en tot slot financiële zaken. Het doel van de MR is om de verschillende 'partijen' op de hoogte te houden van zaken die in en om de school spelen. Ook is het mogelijk om vanuit de ouders een advies te geven aan de school. De MR verschilt in zoverre van de OKG, dat de MR zich voornamelijk bezighoudt met beleid op school en de OKG allerlei zaken omtrent ouders/verzorgers regelt. De notulen van de MR zijn opvraagbaar bij onze directeur Aart Reinink. De data van de diverse MR-vergaderingen zijn in de kalender terug te vinden. 
de MR is per mail bereikbaar via mr@cbselzenhof.nl 

Meer informatie over de MR kunt u hier vinden in het Huishoudelijk Reglement. GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR is een overkoepelende raad die een aantal keren per jaar vergadert met een tweetal leden uit de MR over allerlei (beleids)zaken binnen stichting Chrono. Onder stichting Chrono vallen 14 protestant christelijke basisscholen, waaronder de Elzenhof. Bij een GMR-vergadering zijn een viertal basisscholen die onder stichting Chrono vallen vertegenwoordigt door twee leden uit hun eigen MR (één ouder en één leerkracht). Voor meer informatie over stichting Chrono en de GMR klikt u hier

OKG (Ouder KlankbordGroep)
Heeft u als ouder/verzorger een opmerking, vraag of advies voor de Elzenhof? Dan kunt u terecht bij één van de leden van onze OKG (Ouder Klankbordgroep). Het doel van de OKG is dan ook om een klankbord van en voor ouders te zijn. Leden van de OKG zijn allen ouders of verzorgers van wie de kinderen naar de Elzenhof gaan. 


Deze leden zitten schooljaar 2019-2020 in de OKG:
-Eline Gaasbeek
-Carlijn Zandman
 

De OKG vergadert ongeveer drie keer per jaar samen met de MR. Tijdens de vergaderingen zal het voornamelijk gaan over zaken die ouders aangaan. Data van de OKG-vergaderingen zijn te vinden op onze kalender. 
De OKG is per mail bereikbaar via okg@cbselzenhof.nl