Overblijven op de Elzenhof
Op de Elzenhof kunnen kinderen tussen de middag overblijven op school (alle dagen, behalve de woensdag).
Van 12.00 tot 13.00 uur zijn er overblijfouders aanwezig. De kinderen mogen zelf om 12.00 uur met hun meegebrachte eten, drinken en fruit naar het overblijven toe gaan. Er is een koelkast aanwezig voor het drinken, hier kunnen de kinderen voor schooltijd hun drinken alvast in zetten. Chips en koekjes/snoepjes mogen niet meegegeven worden. Het overblijven gebeurt in de gemeenschapsruimte en in het lokaal naast groep 3. 

De eerste tien minuten waaien we even uit op het plein, daarna zijn we binnen zodat er tijd genoeg is voor iedereen om rustig te eten en te drinken. Daarna gaan we bij droog weer buiten spelen. 
 
Het overblijven kost € 1,50 per kind per keer. Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald en o.a. speelgoed gekocht waar de kinderen na het eten mee kunnen spelen. De betaling gebeurt alleen via machtiging achteraf. U kunt een machtigingsformulier vragen bij de overblijfouders. Eens per maand wordt het verschuldigde bedrag dan afgeschreven.
 
Aan-en afmelden

Het is voor de overblijfouders belangrijk dat u uw kind aan- of afmeld. Aanmelden en afmelden kunt u ten alle tijden doen door een Whats app of sms’je sturen naar het mobiele nummer 06-19970954.  Deze telefoon wordt pas vlak voor het overblijven aangezet en wij krijgen dan een overzicht van wie er allemaal komt. U krijgt niet meteen een berichtje terug dat wij de aan- of afmelding hebben ontvangen. Wordt uw kind niet afgemeld, dan berekenen we de kosten aan u door. Wilt u graag iemand spreken van ons dan kunt u contact opnemen met Angela Veldman.