Onze school
 

De Elzenhof
Basisschool de Elzenhof staat in de groene woonwijk Baalder te Hardenberg en telt elf klaslokalen en een aantal andere ruimtes waar kinderen kunnen werken, spelen en leren. Het schoolplein bevindt zich rondom de school en is verdeeld in een aantal gedeeltes waar kinderen per klas/leerjaar kunnen spelen. Inmiddels heeft de Elzenhof meer dan 250 leerlingen op school. Zij krijgen onderwijs van het onderwijsteam, welke bestaat uit de directeur, leerkrachten, IB'ers en ander onderwijsondersteunend personeel zoals een onderwijsassistent en de conciërge. Naast het vaste team zijn ieder jaar een aantal stagiaires aanwezig op school.
Ons onderwijs
Bij de hoofdingang van onze school hangt een bord met daarop de slogan: 'Kennis en spel geven samen kleur aan je toekomst.' Wij vinden dat kennis en spel goed hand in hand kunnen gaan in het onderwijs, waarbij kinderen op een leuke, speelse en uitdagende manier leerstof zich eigen kunnen maken. Kinderen kunnen zichzelf optimaal ontwikkelen wanneer er in en rondom school een goede basis is; een basis van geborgenheid en veiligheid. Een prettige sfeer in en buiten de klas vinden we als team daarom erg belangrijk. De christelijke identiteit van de school speelt hierin een belangrijke rol; de liefde van God voor de mensen en de kinderen staat centraal. Vanuit de christelijke normen en waarden willen we de kinderen leren om goed met elkaar om te gaan, oog te hebben voor elkaar en met elkaar te samenwerken.

De lessen
Op de Elzenhof wordt in hoofdzaak klassikaal onderwijs gegeven. Daarnaast passen de leerkrachten regelmatig werkvormen toe waarmee het samenwerken onderling wordt bevorderd. Zij doen dit o.a. volgens de structuren van het 'Coöperatief Leren'. Zelfstandig werken neemt op school ook een belangrijke rol in; in de jongste groepen gebeurt dit bijvoorbeeld door te werken met een planbord, in de bovenbouwgroepen wordt gebruik gemaakt van een taakbrief. Het onderwijsteam op de Elzenhof wil passend onderwijs kunnen bieden voor veel leerlingen. Daarom wordt in de klassen bij een aantal vakken (zoals bij Taal, Technisch Lezen, Rekenen en Begrijpend Lezen) gedifferentieerd. Dit houdt in dat kinderen leerstof op eigen niveau krijgen aangeboden. 

 
Naam van de school
Rondom de school zijn een aantal elzen (loofbomen) te vinden. De bomen zijn familie van de berken en zijn te herkennen aan de 'katjes' die aan de takken groeien, en aan de kleine groene blaadjes die in de herfst groen van de boom vallen. De naam 'de Elzenhof' is afgeleid van de bomen, en is o.a. terug te vinden in het logo van onze school.