Basisschool de Elzenhof valt met 14 andere protestant christelijke basisscholen uit de regio Hardenberg onder stichting Chrono. Chrono regelt en bestuurt allerlei bovenschoolse en overkoepelende zaken. Directeur van Chrono is dhr. Henk Brink. De missie van Chrono luidt: "Chrono wil kwalitatief goed Protestants Christelijk Primair Onderwijs waarborgen en in stand houden in zoveel mogelijk kernen en dorpen in de gemeente Hardenberg." Deze missie is uitgewerkt in 5 kernwaarden, welke bovenaan deze pagina zijn aangegeven.

Voor meer informatie over Chrono kunt u terecht op de website. Klik hier