Overblijven op de Elzenhof
Op de Elzenhof kunnen kinderen tussen de middag overblijven op school (alle dagen, behalve de woensdag).
Van 12.00 tot 13.00 uur zijn er twee of drie overblijfouders aanwezig. De kinderen mogen zelf om 12.00 uur naar de overblijfruimte (de gemeenschapsruimte) gaan met hun meegebrachte eten, drinken en fruit (er staat een koelkast voor het drinken). Chips en koekjes/snoepjes mogen niet meegegeven worden.
De eerste tien minuten waaien we even uit op het plein, daarna zijn we binnen zodat er tijd genoeg is voor iedereen om rustig te eten en te drinken. Daarna gaan we bij droog weer naar buiten.
 
Het overblijven kost € 1,50 per kind per keer. Van het overblijfgeld worden de overblijfouders betaald en o.a. speelgoed gekocht waar de kinderen na het eten mee kunnen spelen. De betaling gebeurt alleen via machtiging achteraf. U kunt een machtigingsformulier vragen bij de overblijfouders. Eens per maand wordt het verschuldigde bedrag dan afgeschreven.
 
Aan-en afmelden
Het is heel belangrijk dat uw kind voor het overblijven (liefst een dag van te voren) wordt aan - of afgemeld bij de overblijfouders! 
Voor de juffen/meesters van de onderbouw is het zinvol om te weten dat uw kind overblijft, zodat ze uw kind op de betreffende dag in de gaten kunnen houden en niet voor niets bij het hek op u wachten. Maar alleen ’s morgens aan de leerkracht doorgeven dat uw kind overblijft is niet genoeg. Kinderen zonder aanmelding op een groep van 40 kinderen, worden minder gauw opgemerkt òf (en dat is nog vervelender) niet snel gemist.
 
De volgende ouders regelen het toezicht/de financiën en kunnen eventueel informatie geven:


Anita Ganzeboer       06 38181721
Wendy Klingenberg   06 23123843
Larisa Golzsch
Natasja Oord             06 10543672
Tulay Kaplan             06 48950745
Lina Straatman          06 14375232
Orinda v.d. Klashorst 06 23433011
Angela Veldman        06 57174826


De bovenstaande ouders hebben geen vaste overblijfdag. Per dag zijn er 2 of 3 overblijfouders. 
Op de Els wordt vermeld wie wanneer aanwezig is.